WIC 5.0.6

Release notes WIC 5.0.6

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

Projectrelaties

WIC-5636: Rechten op opmerkingen zetten in de leveranciers beoordeling.

Met de alreeds bestaande parameter 'EVALUATION_READONLY_AFTER_SAVE' kan worden ingesteld of het evaluatieformulier na een evaluatie read-only moet zijn, zodat er geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht. Als deze parameter is ingeschakeld, maar het is toch gewenst dat een specifieke gebruiker het formulier nog steeds kan aanpassen, is het nu mogelijk om een rechtenitem toe te wijzen in WICMan. De gebruikers die dit rechtenitem hebben, kunnen vervolgens het evaluatieformulier nog steeds editeren.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Aankoopgids

WIC-5649: Extra veld beschikbaar maken in de aankoopgids.

Op een Leveranciersfiche vinden we het veld ‘Extra data’. Dit veld wordt nu ook getoond in de aankoopgids.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Financieel beheer

Prijsvergelijkingen

WIC-5632: PVGL: AKW budget en AKW budget% berekenen volgens parameter.

In WICMAN kan de parameter 'CONTRACT_AKW_PERCENT_CALCULATION' worden gebruikt om te bepalen hoe het AKW% wordt berekend in het contractoverzicht. Als deze parameter is ingesteld op '1', wordt het AKW% berekend op basis van het budgetbedrag. Als het de waarde '2' heeft, wordt het berekend op basis van het bestelbedrag.

Door deze parameter wordt nu ook de berekeningsmethode gewijzigd in de Prijsaanvraagmodule. De berekening wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij de contracten.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Contracten

WIC-5648: Contract: activiteit, betaalvoorwaarden overnemen uit een jaarcontract.

Een jaarcontract heeft op de hoofding de velden ‘Betaalvoorwaarde’ en ‘Activiteit’. Indien het gewenst is dat deze twee velden worden overgenomen bij het aanmaken van een contract op basis van een jaarcontract, kunnen de volgende twee parameters worden ingesteld:

  • ‘CONTRACT_YEARCONTRACT_IMPORT_PAYMENTCONDITION’: Deze parameter dient de waarde 'True' te krijgen als het gewenst is dat het veld 'Betaalvoorwaarde' wordt overgenomen.
  • CONTRACT_YEARCONTRACT_IMPORT_ACTIVITY: Deze parameter dient de waarde 'True' te krijgen als het gewenst is dat het veld 'Activiteit' wordt overgenomen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Factuur beheer

Goedkeuren facturen

WIC-5630: Goedkeuren facturen – overrule rechten uitschakelen.

Er is een nieuwe parameter toegevoegd in WICMan, genaamd 'FAK_APPROVALSCHEMA_ALLOW_OVERRULE'. Met deze parameter kan worden bepaald of de functionaliteit van overrule beschikbaar moet zijn in de goedkeurschema's voor facturen, samen met de bijbehorende kolom.

Als de waarde van deze parameter 'True' is, kunnen overrule-rechten worden ingesteld in de goedkeurschema's voor facturen. Als de waarde 'False' is, kunnen er geen overrule-rechten worden ingesteld.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Dispatch

Dispatch (Middelen)

WIC-5635: Dispatch: Bij dupliceren van een middel ook werksoort en product mee kopiëren

Bij het dispatchen van een transportmiddel kan er een ‘werksoort’ en ‘product’ worden ingevuld. Wanneer dit middel wordt gekopieerd naar een volgende dag, worden deze velden vanaf nu ook mee overgenomen.

Dit is vanaf nu beschikbaar in de modules ‘Dispatch (Middelen)’, ‘Dispatch (Locaties/Middelen)’ en ‘Dispatch (Middelen/Locaties)’. 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Technische Productverbeteringen

WIC-5633: WIC PVGLS omschrijving van de labels van rijen kunnen wijzigen.

WIC-5634: Transfer Bestedingen: toevoegen van lijnen vanuit de Logistiekbonnen.

WIC-5643: PVGL > CO: *Inclusief posten dienen originele hoeveelheid over te nemen.

WIC-5647: Inkoopaanvragen import inkoopplaning vanuit Excel – geen controle op einddatum.

WIC-5651: Logistiekbon: bestelbon-nr mee op de lijnen overnemen.

WIC-5652: Inkoopaanvragen: tabblad inkoopaanvraaglijnen maximaliseren.

WIC-5656: BTWNR België: start van de 1-reeks ondersteunen.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support