WIC 5.0.4

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

Adressen

WIC-5602: Adressen: default functie instellen via parameter.

Wanneer een gebruiker een nieuwe bedrijfsfiche aanmaakt, werd voorheen automatisch het veld 'functie' ingevuld met de term 'Leverancier'. Deze standaardinstelling kan nu worden gewijzigd. Om dit aan te passen is in WICMan zowel het detail- als overzichtsscherm van de module ‘Functies’ uitgebreid met een nieuw veld genaamd 'Default'.

WIC-5613: WIC – Blokkerende melding bij aanmaak leverancier indien BTW nr. al bestaat.

Wanneer een leverancier een BTW-nummer krijgt dat niet uniek is, kan er nu gekozen worden om een blokkerende melding weer te geven. Om dit mogelijk te maken, is er een vijfde optie toegevoegd aan de bestaande parameter 'COMPANY_VALID_TVA_UNIQUE' in WICMan. Om deze functie te activeren, dient de waarde '5' te worden ingevuld in de betreffende parameter.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Financieel beheer

Inkoopaanvragen

WIC-5609: IA en PA: Selectie leverancier in de grid kolom Opmerking bij de Aankoopcategorie toevoegen.

Op een Inkoopaanvraag en Prijsaanvraag kunnen er Leveranciers worden toegevoegd op het detailscherm. In het selectiescherm hiervoor wordt nu ook de opmerking van de gelinkte aankoopcategorie getoond. 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

WIC-5611: Inkoopaanvraag: toevoegen veld vrije status.

Er is een nieuw veld toegevoegd aan zowel het detail- als overzichtsscherm van Inkoopaanvragen, genaamd 'Vrije status'. De mogelijke waarden voor dit veld kunnen worden toegevoegd in de module 'Classificaties' met de insteek 'Inkoopaanvraagstatus' in WICMAN. Vervolgens worden deze keuzemogelijkheden weergegeven in het veld 'Vrije status' op de Inkoopaanvraag.

A screenshot of a computer

Description automatically generatedA screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Prijsaanvragen

WIC-5604: Prijsaanvraag toevoegen veld vrije status in detail en overzicht.

Op het detail-en overzichtsscherm van een Prijsaanvraag is een nieuw veld ‘Vrije status’ toegevoegd. De werking en instelling hiervan in WICMan is gelijkaardig aan die van een Inkoopaanvraag (zie ticket besproken hierboven). Voor de classificatie in WICMan kan de insteek ‘Prijsaanvraagstatus’ worden gekozen. 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Contracten

WIC-5608: Import contractlijnen: veld opmerking

Er is een nieuw veld genaamd 'Opmerking' toegevoegd aan het importscherm voor contractlijnen. Deze waarde wordt overgenomen naar het gelijknamige veld in de contractlijnen bij het importeren.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

WIC-5610: Parameter CONTRACT_EMAILADRES_BCC

Indien het gewenst is dat er in het veld ‘bcc’ bij een e-mail default e-mail adressen worden toegevoegd, kan de nieuwe parameter ‘CONTRACT_EMAILADRES_BCC’ worden ingesteld. De gewenste e-mail adressen kunnen hier worden ingegeven.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

WIC-5612: Contracten: rechtenitem om goedkeurder te kunnen toevoegen of verwijderen.

Vanaf nu kunnen gebruikers toestemming krijgen om een goedkeurder toe te voegen of te verwijderen in een goedkeuringsschema. Deze toestemming kan worden gegeven via twee nieuwe items in de rechteninstellingen van WICMan. Als deze rechten niet zijn toegekend of zijn uitgevinkt, kan de gebruiker deze acties niet uitvoeren.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Vorderingsstaten Onderaannemer

WIC-5614: Evaluatie verplicht voor eindstaat vanaf een bepaald bedrag van bestelling.

In WICMan is er een nieuwe parameter toegevoegd genaamd ‘PROGRESS_EVALUATION_FINALSTATE_MIN_AMOUNT’. In deze parameter kan een totaalwaarde worden ingegeven van contracten (inclusief bijbestellingen). Indien deze waarde wordt overschreden, moet er een beoordeling worden ingevuld. Indien de parameter leeg wordt gelaten, moet er steeds een evaluatie bestaan.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Overzicht bonlijnen

WIC-5605: Overzicht bonlijnen: toevoegen kolommen MT en Eenheid.

Op het overzichtsscherm van de module ‘Overzicht bonlijnen’ zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd, namelijk ‘MT’ en ‘Eenheid’.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

WIC-5603: Overzicht bonlijnen: dubbelklik.

Door te dubbelklikken op een bonlijn zal de overeenkomstige bon geopend worden zodat deze geraadpleegd kan worden. Deze functionaliteit staat open voor alle superusers.

Indien ook gewone gebruikers deze functionaliteit nodig hebben dienen ze een specifiek rechtenitem toegekend te krijgen:

Technische Productverbeteringen

WIC-5606: Werfbonnen import jaarcontract afhankelijk maken van parameter DELIVERY_USE_WB_AS_ORDER.

WIC-5607: Verleg Analytisch met custom goedkeurschema’s

WIC-5615: Factuur Goedkeurschema’s: nieuwe goedkeurder toevoegen niet via volgnummer.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support