WIC 5.1.0

Release notes WIC 5.1.0

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

e-Signature

WIC-5709: ESignature: voorloopmail templating.

Wanneer er een document ter ondertekening wordt aangeboden vanuit de e-signature module, wordt er automatisch een 'voorloopmail' verzonden door WIC naar alle betrokken personen die moeten tekenen (indien ingesteld in parameter ‘ESIGNATURE_SEND_PRELIMINARY_EMAIL‘).

Om de template in te stellen voor deze voorloopmail, kan de nieuwe parameter 'ESIGNATURE_SEND_PRELIMINARY_EMAIL_CONTRACT_DOCUMENT’ worden gebruikt. Hier kan een Document ID worden ingegeven dat als template zal dienen. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de standaardwerking gebruikt.

Stappen voor de configuratie:

  1. Maak een template aan via 'Administratie -> Documenten -> Nieuwe email'

A computer screen shot of a computer screen

Description automatically generated

  1. Voeg indien nodig bijlagen toe aan de template
  2. Voor dynamische info kunnen er mnemonics worden toegevoegd in de template
  3. Voeg het Document ID toe aan de parameter 'ESIGNATURE_SEND_PRELIMINARY_EMAIL_CONTRACT_DOCUMENT’

Voor de configuratie en setup kan u ook jullie consultant aanspreken. Zij hebben een uitgebreide handleiding ter beschikking.

Financieel beheer

Contracten

WIC-5698: Prijsaanvraaglijnen kunnen samentrekken tot 1 budget.

Bij het importeren vanuit het BO-budget kon alreeds de budgetlijnen worden samengevoegd tot één budgetlijn. Vanaf nu is dit ook mogelijk bij het importeren van prijsaanvragen of inkoopaanvragen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

WIC-5710: Contracten status wijziging naar in uitvoering – Rechtenitem uitbreiden obv type contract.

In WICMan is er de mogelijkheid om aan gebruikersgroepen het recht te geven om de status van een contract te wijzigen naar 'In uitvoering' nadat het is goedgekeurd. Dit werkt alleen als de goedkeuringsflow is geactiveerd (parameter ‘DOCAPPROVALALLOW’ = True).

Dit recht was oorspronkelijk van toepassing op alle soorten contracten, inclusief basiscontracten, meerwerkcontracten en adhoc contracten. Om onderscheid te maken tussen deze verschillende soorten contracten is het oorspronkelijke recht opgesplitst in drie aparte rechten, namelijk:

  • ‘Gebruiker mag een basiscontract in uitvoering plaatsen nadat het volledig werd goedgekeurd’
  • ‘Gebruiker mag een meerwerkcontract in uitvoering plaatsen nadat het volledig werd goedgekeurd’
  • ‘Gebruiker mag een adhoc contract in uitvoering plaatsen nadat het volledig werd goedgekeurd’

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Leveringen

WIC-5705: Leveringen als afroepbon: Toevoegen kolom ‘#reeds afgeroepen’ 

Bij een levering die als een afroepbon bon kan worden gebruikt, is er de nieuwe kolom ‘#reeks afgeroepen’ toegevoegd. Deze kolom berekent automatisch de cumulatieve waarde van de kolom '#afgeroepen' voor alle leveringsbonnen die gekoppeld zijn aan het contract en een datum hebben die vóór de huidige datum van de afroepbon ligt

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Technische Productverbeteringen

WIC-5693: WICMan: parameters categoriseren.

WIC-5694: Berekenen geldigheid kostenplaats tov periode of datum factuur.

WIC-5695: WIC EInvoice: contract koppelen enkel indien toegestaan via status contract.

WIC-5700: Notify in WIC Today: sortering op laatste notificatie.

WIC-5701: Delete contract in overzicht contracten: Melding default op nee.

WIC-5702: Parameter FAK_APPROVE_CONTRACT_INFO uitsplitsen.

WIC-5706: Leveringen als afroepbon: ‘Referentie-afroepbon’ toevoegen aan afstemmen facturen.

WIC-5707: Factuurscan op betaallijsten indien factuur enkel in BOFF.

WIC-5708: Created by, create date, modify by, modify date kolommen toevoegen aan overzicht goedkeurschemas facturen.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support