WIC 5.0.7

Info WIC 5.0.7

Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Contract: Leverdatum editeerbaar houden via parameter

Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

Via de parameter CONTRACT_DELIVERYDATE_ALWAYS_EDITABLE (default: false) kan er ingesteld worden dat het veld “Leverdatum” (zowel in de hoofding als op contractlijn-niveau) nog aanpasbaar is ook al is het contract reeds door een goedkeurflow gegaan.

Goedkeurschema’s Contracten/Recepties

WIC-5654: Goedkeuren receptiebonnen: goedkeurders toevoegen in functie van bedrag toevoegen. 

In het goedkeurschema voor de receptiebonnen waren alreeds de kolommen ‘Basis bedrag’, ‘Min. Bedrag’ en ‘Max. Bedrag’ toegevoegd.

De kolom ‘Basisbedrag’ geeft standaard de volgende mogelijke waardes weer indien het document waar het goedkeurschema wordt voor aangemaakt een Contract is:

 • Leeg (standaard)
 • Netto bedrag
 • Aankoopwinst

Deze functionaliteit is nu ook uitgebreid voor de receptiebonnen. Indien het schema voor een Leveringsbon, Werfbon, Vorderingsstaat of Magazijnbon is, worden volgende twee waardes getoond bij de kolom ‘Basisbedrag’:

 • Leeg (standaard)
 • Netto bedrag

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Indien de kolom ‘Basisbedrag’ leeg is en de gebruiker geeft een waarde aan de kolom ‘Min. Bedrag’ en/of ‘Max. Bedrag’, wordt de kolom ‘Basisbedrag’ automatisch op ‘Netto bedrag’ gezet. 

Indien de status van de receptiebon vervolgens wordt aangepast naar ‘Ter Goedkeuring’, dient het goedkeurschema rekening te houden met de instellingen van de kolommen ‘Basisbedrag’, ‘Min. Bedrag’ en ‘Max. Bedrag’. Dit gaat als volgt:

 • Indien voor een goedkeurder [Basisbedrag] = ‘Netto bedrag’  en alleen [Min. Bedrag] is ingevuld dan dient de goedkeurder toegevoegd te worden indien het bedrag van de receptiebon >= [Min. Bedrag]), anders niet. 
 • Indien voor een goedkeurder [Basisbedrag] = ‘Netto bedrag’  en alleen [Max. Bedrag] is ingevuld dan dient de goedkeurder toegevoegd te worden indien het bedrag van de receptiebon <= [Min. Bedrag], anders niet. 
 • Alvorens een goedkeurder [Basisbedrag] = ‘Netto bedrag’ en [Min. Bedrag] én [Max. Bedrag] is ingevuld dan dient de goedkeurder toegevoegd te worden indien het bedrag van de receptiebon >= [Min. Bedrag] en <= [Max. Bedrag], anders niet.

 

Inkoop: Import budget – opsplitsen budgetopname (aanpassen actielabels)

Wanneer u budget importeert in een inkoop-, prijsaanvraag of contract dan bestaat de mogelijkheid om het beschikbare budget op te splitsen. Maw om maar een deel van het beschikbare budget op te nemen. Dit kan op Post en op Middel-niveau. Voor beide mogelijkheden geeft de opsplitsing een ander resultaat. Daar waar je op middel-niveau effectief de hoeveelheden kan kiezen, wordt op Post-niveau gewerkt met het aanpassen van de ehPrijs, dit omdat er niet kan afgeleid worden wat het resultaat op de onderbouwing moet zijn. De labeling van de mogelijke acties is aangepast zodat duidelijker wordt wat het resultaat van je opsplitsing van budgetopname zal zijn.

WICMan – Nieuw gebruikersscherm

Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het detailscherm van de gebruiker heeft een nieuwe versie gekregen. Alle velden zijn gebleven maar geherorganiseerd.

In het kader van de online Factuur goedkeurings-App is het veld UPN toegevoegd alsook de mogelijkheid om een gebruiker als App-only te configureren.

Een App-only-user kan:

 • WIC niet opstarten of gebruiken
 • Heeft geen licentie voor WIC
 • Heeft een licentie voor de gekozen App
 • Kan online de geselecteerde App gebruiken (voorlopig enkel factuur goedkeuring)
 • Kan in WIC als goedkeurder gekozen worden in de goedkeurschema’s van de facturen.

Voor meer informatie over het Online factuur goedkeuren kan u contact opnemen met KPD.

Technische Productverbeteringen

WIC-5637: DEVEXPRESS update 2023.

WIC-5660: Opsplitsen budget: indien post ander label voor de keuzemogelijkheden.

WIC-5662: EInvoice: referte uniciteit – controle toegevoegd aan proces naar WIC.

 

Opgeloste bugs

WIC-5663: Overzicht facturen: copy invoice geeft foutmelding ivm bedrag VM.

Melding PROJECTDOSSIER cache in versie 5.0.5 en 5.0.6

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support