WIC 4.9.7


Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Leveringen

WIC-5461: Lev: Opmerking overnemen van contract (parametrizeerbaar)

Bij het aanmaken van een nieuwe levering, kan er vanaf nu worden gekozen of de omschrijving van een Contract mee dient overgenomen te worden of niet. Deze instelling kan worden gedaan via de parameter ‘DELIVERY_IMPORT_DESCR_FROM_CONTRACT’.

 

Overzicht bonlijnen

WIC-5466: Overzicht bonlijnen: veld referentie toevoegen

Op het scherm ‘Overzicht bonlijnen’ is er een nieuwe kolom toegevoegd, genaamd ‘Referentie’. Hier kan de referentie worden geraadpleegd van de desbetreffende gelinkte bon. 

 

Technische Productverbeteringen

WIC-5452: CO: Leverancier wijzigen als gekoppeld aan factuur mag niet meer.

WIC-5454: Budget: koppelen budget (meer dan 1000 lijnen).

WIC-5458: Export Projectofferte: middelen aftoetsen met de werfmiddelen in BO.

WIC-5468: WIC Prestatie beheer – Unlock document

 

Opgeloste bugs

WIC-5456: CO: import IA/PA -> aankoopcategorie mapt niet correct sinds 4.9.6.

WIC-5457: TemplateContract editeren: tabje templateInstellingen niet zichtbaar.

 

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support