WIC 4.9.8

 

Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Inkoopaanvragen

WIC-5451: IA – vergrendelen inkoopaanvraag.

Indien het gewenst is dat een Inkoopaanvraag vanaf een bepaalde status wordt vergrendeld, kan de nieuwe parameter ‘PURREQ_LOCKED_FROM_STATE’ worden gebruikt. Een Inkoopaanvraag met een status gelijk of groter aan deze parameter waarde wordt volledig geblokkeerd.

 

Indien specifieke gebruikers de status nog wel zouden mogen aanpassen na de blokkering, kan er een rechtenitem worden toegekend aan deze gebruikers in WICMan.

WIC-5483: Inkoop – geen inkoop voor depots toelaten (via parameter).

Er is een nieuwe parameter ‘EXCLUDE_DEPOT_PROJECT_FROM_PURCHASE’ toegevoegd. Indien deze parameter wordt aangezet, worden de specifieke depot/magazijn-projecten niet getoond in de keuzelijst voor een project bij een Inkoopaanvraag, Prijsaanvraag, Contract of Leveringsbon.

Vorderingsstaten Onderaannemer

WIC-5470: Nieuwe adhoclijn blokkeren op basis van een max bedrag via parameter.

Bij een Levering of Vorderingsstaat Onderaannemer kan er vanaf nu een maximum bedrag voor een nieuwe adhoc lijn worden gekozen. Indien de nieuwe adhoc lijn dit bedrag overschrijdt, zal er een blokkerende foutmelding worden getoond.

Dit maximum bedrag kan worden ingegeven in twee nieuwe parameters. Voor een Levering kan dit in parameter ‘DELIVERY_ADHOCLINE_MAX_ABS_AMOUNT’ en voor een Vorderingsstaat Onderaannemer in de parameter ‘PROGRESS_ADHOCLINE_MAX_ABS_AMOUNT’.

WIC-5475: VST OA: parameter melding i.v.m. uitvoeringsdatum

Er zijn twee nieuwe parameters toegevoegd i.v.m. de uitvoeringsdatum op een Vorderingsstaat Onderaannemer:

  1. ‘PROGRESS_EXECUTION_DATE_MANDATORY’. Met deze parameter kan ervoor worden gekozen om het veld ‘Uitvoeringsdatum’ al dat niet verplicht te maken.
  2. ‘PROGRESS_EXECUTION_DATE_MIN_CHECK’. Indien deze parameter de waarde ‘True’ heeft, wordt er een blokkerende boodschap getoond indien de Uitvoeringsdatum kleiner is dan de eerste dag van de uitvoeringsperiode.

 

Goedkeuren facturen

WIC-5474: WIC – Goedkeuren facturen: toevoegen info grootboekrekening.

Op het detailscherm van de module ‘Goedkeuren facturen’ kan er nu meer info worden teruggevonden i.v.m. de grootboekrekening. Het veld ‘Omschrijving Gbr’ van op een factuur wordt nu ook overgenomen op het goedkeurscherm in het veld ‘Rekening Omschrijving’. 

 

Technische Productverbeteringen

WIC-5467: Levering: import jaarcontract, verlies van ingave van waarden na het importeren van een jaarcontract. Ingave wordt behouden.

WIC-5469: VS Klant: Opmetingsborderel – Klant referentie toevoegen.

WIC-5476: Notify gebruikers: inactieve gebruikers moeten niet getoond worden.

WIC-5477: IA Kopiëren: inactieve middelen en bijhorende middelcategorie niet overnemen.

WIC-5484: Kolommen bij overzicht bonlijnen reduceren naar het minimum.

 

Opgeloste bugs

 

WIC-5472: VST OA: adhoc-lijn aanpassen bedrag leidt tot fouten.

WIC-5478: Afstemmen met nieuwe levering op afgehandeld contract.

WIC-5480: Status Prijsvergelijking niet overnemen van prijsaanvraag.

WIC-5489: Verbergen hoofding IA. (open- en dichtvouwen)

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support