WIC 5.0.2

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

Projecten

WIC-5565: Veld B_WERF.OPMERKINGEN sync naar TA_PROJECTS + opzoeken via actief project wijzigen.

Op een wervenfiche in BOProject is het veld ‘Opmerkingen’ beschikbaar (1). Dit veld wordt nu ook weergegeven (in read-only) op een projectfiche in WIC onder de tab ‘Bo informatie’ (2). Hiernaast kan het veld ook worden geraadpleegd in de lijst voor het kiezen van een Actief Project (3). 

 

Adressen

WIC-5578: Adressen: veld extra data toevoegen in overzicht.

Op het detailscherm van een Contactfiche is er een veld ‘Extra data’ aanwezig. Dit veld kan nu ook worden geraadpleegd in het overzichtsscherm van Adressen.

 

Financieel beheer

Inkoopaanvragen

WIC-5560: IA en PA: kolom ‘Groep’ op leveranciersfiche toevoegen.

In BO-Finance kan een leverancier worden toegevoegd aan een groep via het veld ‘Adresgroep’ op een leveranciersfiche (1). Dit veld kon voordien ook al worden geraadpleegd op een adresfiche in WIC. Vanaf nu is dit veld ook beschikbaar op een Inkoopaanvraag en Prijsaanvraag onder de sectie ‘Leveranciers’ (2). 

  

WIC-5571: Importeren budget: default als budgetlijn importeren. 

Bij het importeren van een budget in een bestelling (IA, PA of CO) wordt er default niet voorgesteld om de lijnen als budgetcontractlijnen te importeren. Indien de nieuwe parameter ‘IMPORTBUDGET_DEFAULT_AS_BUDGET’ de waarde ‘true’ krijgt, wordt dit wel default gedaan. De checkbox ‘Importeren als budgetcontractlijnen’ wordt dan standaard aangevinkt.

Prijsvergelijkingen

WIC-5561: PVGL in de grid kolom Lot van de Prijsaanvraag toevoegen.

Op een Prijsaanvraag is er het veld ‘Lot’ beschikbaar (1). Dit veld kan nu ook worden geraadpleegd in het overzichtsscherm van de module Prijsvergelijkingen (2).

 

 

WIC-5562: PVGL: toevoegen van bijlagen aan een prijsvergelijking.

Op een prijsvergelijking is het nu mogelijk om bijlagen toe te voegen. Bij het klikken op het nieuw actiemenu-item ‘Bijlage’ opent er een scherm waar de bijlagen kunnen worden toegevoegd.

Contracten

WIC-5567: Mnemonic GSM en email van Aanvragers/bestemmeling/uitvoerder toevoegen.

Er zijn twee nieuwe mnomics die kunnen worden gebruikt op een afdruk van een Contract of Prijsaanvraag:

  • APPLICATIONCONTACT_GSM -> wordt vervangen door de gsm nr. van de gebruiker gelinkt aan de aanvrager.
  • APPLICATIONCONTACT_EMAIL -> wordt vervangen door het e-mail adres van de gebruiker gelinkt aan de aanvrager.

 


WIC-5572: Eindlevering uitvinken: contract krijgt opnieuw de status ‘In uitvoering’.

Op een Leveringsbon of Vorderingsstaat Onderaannemer is er een checkbox ‘Eind levering’/’Eindstaat’. Indien de parameter ‘CONTRACT_STATUS_AFTER_DELIVERY’ de waarde ‘True’ heeft, wordt de status van het gelinkte contract op ‘Afgehandeld’ gezet indien deze checkbox wordt aangevinkt.

Er is nu een nieuwe parameter toegevoegd, genaamd ‘CONTRACT_STATUS_AFTER_RESET_END_STATE’. Indien deze samen met de eerst benoemde parameter de waarde ‘True’ krijgt, wordt de status van het contract terug op ‘In Uitvoering’ (2) gezet indien de checkbox op de gekoppelde Levering of Vorderingsstaat terug wordt uitgevinkt (1). 

Leveringen

WIC-5563: Goedkeuren receptiebonnen parameter voor automatisch naar volgende bon te gaan.

Bij het goedkeuren van een receptiebon kan er vanaf nu automatisch naar de volgende bon worden gegaan na de goedkeuring. De volgende parameters kunnen hiervoor worden gebruikt:

Werfbonnen -> DELIVERYNOTE_APPROVAL_AUTOSAVE_NEXT

Leveringen -> DELIVERY_APPROVAL_AUTOSAVE_NEXT

Vorderingsstaten Onderaannemer -> PROGRESS_APPROVAL_AUTOSAVE_NEXT

Magazijnbonnen -> WAREHOUSENOTE_APPROVAL_AUTOSAVE_NEXT

Magazijnbonnen

WIC-5564: Magazijnbonnen import Excel voor meerdere leveranciers.

In de module Magazijnbonnen is een nieuwe functionaliteit toegevoegd waarbij meerdere leveranciers via één Excel kunnen worden geïmporteerd. Voor elke leverancier wordt er vervolgens een aparte Magazijnbon aangemaakt. De import van de Excel kan worden gedaan via de knop ‘Importeer magazijnbonnen’ in het actiemenu (1). 

Bij de import dient er eerst een Magazijn-project te worden geselecteerd in de hoofding van het ‘Importeer magazijnbonnen’-scherm (2).

Deze import heeft dezelfde basisfunctionaliteit als de ‘Excel import’ in het detailscherm van een magazijnbon, maar naast de gebruikelijke kolommen is er de mogelijkheid om een leverancier te kunnen selecteren. 

 

Technisch beheer

Technische fiches

WIC-5569: Export technische fiche: dynamische naam report-bestand.

Er is een nieuwe parameter ‘TECHCARD_EXPORT_FILENAME’ aangemaakt. In deze parameter kan de naam worden gedefinieerd voor een technische fiche bij het exporteren. De mnemonics ‘@Techncardnr’, ‘@Revision’ en ‘@Subject’ kunnen hiervoor ook worden gebruikt. Indien de parameter leeg is wordt de huidige manier gebruikt, namelijk ‘TechReport.pdf’. 

Technische Productverbeteringen

WIC-5566: Dispatch: small improvements dispatch module.

WIC-5573: VST OA: overschrijding en herzieningsindex overnemen.

WIC-5574: Boeken factuur: wegwerken btw-verschil (tolerantie) nav vervangen BO Monitor

WIC-5579: Rendementscontrole: data van WIC halen indien geen gegevens vanuit BO gevonden worden.

WIC-5584: Gebruikers – Beheer contactpersonen bij uit dienst.

WIC-5585: Lengte omschrijving middelen: BOFF 60 karakters en WIC 50 karakters -> consistentie

Opgeloste bugs

WIC-5580: Probleem berekenen korting/toeslag in de VS na import jaarcontract.

 

 

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support