WIC 5.0.5

Release Notes 5.0.5

Nieuwe functionaliteiten

 

Financieel beheer

Inkoopaanvragen

WIC-5619: IA en PA: kolom RSZ checkbox van adresfiche toevoegen in tabblad leveranciers.

Op de adresfiche van een leverancier staat de checkbox ‘RSZ-nummer’. Deze checkbox kan nu ook worden geraadpleegd op een Inkoopaanvraag en Prijsaanvraag in het tabblad Leveranciers.

 

Contracten

WIC-5620: IA, PA, CO: import budget aanvinkveld samenvoegen tot 1.

Bij het importeren van budgetten in een Contract, Inkoopaanvraag of Prijsaanvraag is er de keuzemogelijkheid om lijnen te importeren als budgetcontractlijnen. Onderaan op het importscherm kan hiervoor de keuze ‘Importeren als budgetcontractlijnen’ worden aangevinkt. Van zodra deze keuze is aangevinkt, verschijnt er een tweede optie om de lijnen samen te voegen tot 1 budgetlijn. Voordien werd dit tweede veld als default aangevinkt. Vanaf nu kan dit worden uitgeschakeld. Indien de parameter ‘IMPORTBUDGET_DEFAULT_AS_ONE_LINE’ de waarde ‘True’ heeft, wordt het veld ‘Samenvoegen tot 1 lijn’ default aangevinkt. Indien de waarde ‘False’ wordt ingevuld, wordt dit veld default afgevinkt.

Vorderingsstaat Onderaannemer

WIC-5617: Receptiebonnen: per module extra veld ‘vrije status’ toevoegen.

Op een Vorderingsstaat Onderaannemer, Levering, Werfbon en Magazijnbon is een extra veld toegevoegd, namelijk ‘Vrije status’. 

De waardes voor dit veld kunnen worden beheerd in WICMan in de module ‘Classificaties’ met de insteek ‘Vorderingsstaat OA status’, ‘Leverbon status’, ‘Werfbon status’ of ‘Magazijnbon status’.

Uitvoeringsstaten

WIC-5618: Uitvoeringsstaat: toevoegen kolom Postnr. Klant in het detailscherm.

Op het detailscherm van een Uitvoeringsstaat is de nieuwe kolom ‘Postnr. Klant’ toegevoegd. Deze wordt overgenomen vanuit de werkbegroting.

 

Goedkeuren facturen

WIC-5621: Nieuwe template functie voor goedkeuren facturen.

In BO Project kan bij een werf onder de tab ‘Adressen’ de administratief bediende worden ingegeven op het veld ‘Verantw. Werfadmin.’. 

Dit contact wordt nu ook geïmporteerd vanuit BouwOffice bij de projectrelaties in WIC onder de nieuwe functie ‘Admin Bediende - SITEADMIN’. Deze functie kan ook zelf aan een contact worden gegeven in WIC. 

Bij de goedkeurschema’s voor facturen kan vanaf nu ook de template ‘**Admin bediende** worden gebruikt om de contacten met deze functie toe te voegen in een goedkeurschema. 

De functies van BOFF worden ondertussen allemaal gesynced naar WIC en zoals vermeld worden daarvoor de absolute functies gebruikt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze mapping:

Functie BOFF Absolute functie WIC
Projectleider PROJECTCHIEF
Werfleider SITEMANAGER
Calculator CALCULATOR
Wvb WORKPLAN
Aankoper PURCHASER
Verkoper SALESMAN
Verantw. werfadmin. SITEADMIN
Ploegbaas TEAMLEADER

WIC-5622: Kostenperiode zichtbaar maken bij goedkeuren facturen.

Voorheen was het al mogelijk om het veld 'Kostenperiode' te tonen op het detailscherm van een factuurlijn. Dit kon worden bereikt door de parameter 'FAK_SHOW_COSTPERIOD' de waarde 'True' toe te kennen. Vanaf nu zal het veld 'Kostenperiode' ook worden weergegeven op het detailvenster van de module 'Goedkeuren facturen' wanneer deze parameter is ingesteld op 'True'.

Technische Productverbeteringen

WIC-5623: Aanmaak magazijnbon: uitgesloten leverancier niet meer voorstellen.

WIC-5626:Afstemmen factuur: kolom leveradrestype (subveld) toevoegen.

WIC-5625: Herziening jaarcontract na import VS OA, Contract.

WIC-5627: Parameters CONTRACT_EMAILMESSAGE_%: mnemonic toevoegen voor BTW-nummer aankoopfirma.

WIC-5629: Uitvoeringsstaat: import VST – controle hoev. besteld negeren

WIC-5642: Emailform: toon afzender als tooltip.

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support