WIC 5.0.3

Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Contracten

WIC-5587: Selecteren van afgesloten werf in WIC contract/bestelbon.

Recentelijk is er een nieuwe parameter genaamd 'CONTRACT_DETAIL_INCLUDE_INACTIVE_PROJECTS' toegevoegd aan WICMan. Deze parameter biedt de mogelijkheid om op de detailpagina van een contract ook inactieve projecten te selecteren. Om deze functionaliteit toe te staan, dient de waarde van de parameter te worden ingesteld op 'true'.

Leveringen

WIC-5582: Leveringen: aanpassingen eenheidsprijs visueel maken.

Binnen WIC is er een functie beschikbaar om de eenheidsprijzen van Leveringen aan te passen, mits deze is ingesteld via de betreffende parameter. Om eenvoudig te kunnen zien of de eenheidsprijs verhoogd of verlaagd is, is er nu een visuele indicatie toegevoegd bij het veld ‘EhPrijs’.

 Werfbonnen

WIC-5583: Versturen van emails vanuit werfbonnen – geen emailadres default invullen.

Eerder werd het e-mailadres van de leverancier automatisch ingevuld bij het verzenden van een e-mail vanuit een Werfbon, Levering of Vorderingsstaat Onderaannemer. Vanaf heden is het mogelijk om te kiezen of het e-mailadres al dan niet automatisch moet worden ingevuld. Dit kan worden geconfigureerd via de nieuwe parameters:

  • DELNOTE_EMAIL_AUTO_SENDTO -> Voor Werfbonnen
  • PROGRESS_EMAIL_AUTO_SENDTO -> Voor Vorderingsstaten Onderaannemer
  • DELIVERY_EMAIL_AUTO_SENDTO -> Voor Leveringen

Als de parameter de waarde 'true' heeft, wordt het e-mailadres default ingevuld. Met de waarde ‘false’ blijft het veld leeg. De parameter kan ook dossierafhankelijk worden ingesteld.

WIC-5590: Prijsvergelijking en bijlagen

Sinds versie 5.0.2 kan er aan een prijsvergelijking bijlages gekoppeld worden. Om dit duidelijk te maken zal de knop in de knoppenbalk een indicatie geven via een rode bol:
 

Technische Productverbeteringen

WIC-5581: Leveringen: te verwachten eindhoeveelheid en aangepaste eenheidsprijzen.

WIC-5586: Contract: bij adhoc goedkeurschema aanmaken zonder verantwoordelijke adhoc.

WIC-5588: Uitbreiding PCK_WIC_CUSTOM_ARTES met goedkeurtype ‘Werkfiches’.

WIC-5591: Projectfiche email niet synchroniseren naar WIC.

WIC-5594: Leveradres: keuzeveld werf/aankoopfirma/depot bewaren en tonen in het overzicht.

WIC-5595: Goedkeuren recepties: volgorde nieuwe goedkeurder instellen.

WIC-5596: Uitvoeringsstaten: kolom met indicatie rendementscontrole per post.

WIC-5598: Import facturen BO: Opmerkingen mee overnemen. 

 

Opgeloste bugs

WIC-5589: Totaal groep module bonlijnen ontbreekt.

WIC-5597: Error bij openen adhoc contract wegens ontbrekende herzieningsindex.

WIC-5601: Prijsvergelijking onterechte lijn ‘Budget Correcties’.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support