Hoe omgaan met lijstnummering na import vanuit Word.

Update 8/5/2023

Probleem 1: lijstnummering wordt niet overgenomen

Wanneer je een template contract aanmaakt en de Word versie van de klant importeert, dan kan het gebeuren dat de Tekst Control van wic de gebruikte lijst nummering niet goed overneemt.

Hieronder een voorbeeld na import vanuit een Word document:

In het origineel Word document staat:

In een eerste poging ga je trachten om de stijl van nummering aan te passen naar 5.2. maar dat lukt je helemaal niet. 

Deze korte handleiding beschrijft hoe je dit eenvoudig kan aanpakken en corrigeren in de Tekst editor.

We zien in dit voorbeeld dat wic de lijst verder nummert vanaf de d).
De oorzaak zit hem in het feit dat wic in de lijstnummering rekening houdt met het niveau (level) van de lijst nummering.
Om de titel ‘d).2. Inspecties en controles’ te corrigeren naar ‘5.2. Inspecties en controles’ ga je als volgt te werk:

 

Waar stopt de nummering?

Ga kijken waar eerder in het document een lijstnummering stopt met d).  In dit voorbeeld is dit de lijst in de vorige paragraaf.

Bullets and numbering

Selecteer deze volledige lijst en ga met de rechtermuisknop naar het menu ‘Bullets and Numbering…’


 

Aanpassing Niveau (level)

En pas in het scherm het Niveau (level) aan naar 3. Deze lijst zit namelijk op het derde niveau. Niveau 1 is het niveau ‘5.’  En niveau 2 is het niveau ‘5.1.’

Resultaat na deze selectie


Extra tabulaties aanpassen

Door de aanpassing van het niveau (level) zal de Tekst Control extra tabulaties automatisch toevoegen. Dit dien je nog aan te passen.
Zorg dat je de lijst selecteert en ga via de rechtermuisknop naar de eigenschappen van de lijst (optie Bullets and Numbering..) en geef hier de afstanden in:

Eindresultaat


 

Probleem 2: nummering blijft ‘hangen’

Wanneer je volgende situatie hebt:

En dit zou A, b en c moeten zijn, ga dan als volgt te werk:

Bullets and numbering

Selecteer de tweede en derde paragraaf en via de rechter muisknop ga naar ‘Bullets and Numbering..’

 

En kies hier voor ‘Continue list’.

 

Resultaat

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support