WIC 5.0.1

Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Contracten

WIC-5536: Contract: Veld Referentie lev editeerbaar houden.

Er is een nieuwe parameter ‘CONTRACT_SUPPLIERREFERENCE_ALWAYS_EDITABLE’ toegevoegd in WICMan. Indien deze parameter de waarde ‘True’ krijgt, kan het veld ‘Referentie LEV’ op een contract steeds gewijzigd worden, ongeacht de status van het contract. 

 

Raadplegen Budget

WIC-5549: Geïmporteerd budget: LEV/OA toevoegen aan overzicht

Wanneer men in het overzicht budget op een post voor bvb het budget van contract klikt, dan kan men zien in welk contract dit budget is geïmporteerd. Hieraan is de informatie van de lev/OA toegevoegd zodat men kan zien voor welke lev/oa dat budget werd geïmporteerd in dat contract.

WIC-5503: Nieuwe kolommen bij raadplegen budget “vrijgegeven budget”

Wanneer de nieuwe parameter BUDGET_SHOW_AUTHORISED de waarde ‘True’ heeft, zal in de module ‘Raadplegen budget ‘ volgende extra kolommen getoond te worden.

Deze nieuwe kolommen worden als volgt berekend ;

Budget # vrijgave : vanuit de uitvoeringsstaat = cumul uitgevoerde hoeveelheden.

Budget Tot Vrijgave : vanuit de uitvoeringsstaat = Cumul uitgevoerd bedrag

Saldo # Budget :     berekende kolom.  BO Hoeveelheid – Budget # Vrijgave

Saldo Tot Budget : berekende kolom.  BO Tot Kost – BO Tot Vrijgave

Gegevens vanuit de Uitvoeringsstaat komen vanuit BO-PROJECT.  Uitvoeringsstaten in opmaak in wic en nog niet getransfereerd naar BO-PROJECT, worden NIET meegeteld in de berekeningen. Deze 4 kolommen worden zowel op Post als op middelniveau berekend. 

Recepties

WIC-5547: Levering/VST OA: Te verwachten eindhoeveelheid steeds aanpasbaar

Indien de parameters DELIVERY_END_FORECAST_SYSTEM en/of PROGRESS_END_FORECAST_SYSTEM op 1 staan dan kan de gebruiker “Te verwachten hoeveelheden” beheren op respectievelijk de leveringen en vorderingsstaten OA. Het is wel zo dat deze data niet meer aanpasbaar is van zodra een receptie op goedgekeurd staat.

Voor zowel de vst oa als de lev zijn er nu 2 rechtenitems bij gekomen om bepaalde gebruikers de mogelijkheid te geven deze hoeveelheden toch nog aan te passen ongeacht de status van die receptie.

 

Factuur beheer

Goedkeurschema’s facturen

WIC-5552: Factuurgoedkeuring: Bijkomende template functie obv absolute functie TECHNCALDIR

In de module ‘Absolute functies’ in WICMan is er een nieuwe template functie toegevoegd, namelijk Technisch directeur, met code ‘TECHNICALDIR’ . 

Deze template functie kan vanaf nu ook worden gebruikt in een goedkeurschema voor facturen.

 

WICMan – Beveiliging

Gebruikers

WIC-5558: WICMan – Gebruiker: veld UPN onderaan het detailscherm.

Op het detailscherm van een gebruiker in WICMan is een nieuw veld toegevoegd, namelijk ‘UPN’. Dit veld dient uniek te worden ingevuld. Het is momenteel geen verplicht veld. Het doel van dit veld is om in de toekomst WIC-gebruikers te mappen op O365-accounts die actief kunnen zijn in het toekomstige online ERP-pakket van KPD (bvb. Online factuurgoedkeuring)  

Technische Productverbeteringen

WIC-5530: Taaktypes beheerbaar in WICMan (classificaties).

WIC-5540: RSZ Aangifte: melder-lijst beperken tot enkel actieve gebruikers.

WIC-5545: Opmetingsborderel: Veld omschrijving in de hoofding groter maken. 

WIC-5546: Module bonlijnen: Kolommen toevoegen: Excl. Herz., Herz., Incl. Herz.

WIC-5548: Transfer bestedingen: magazijnbon informatie.

WIC-5550: Bedrijf: boekhoudkundig beëindigd dan waarschuwing indien kwalitatief uitgesloten wordt uitgevinkt.

WIC-5551: Afstemmen facturen: 0-lijnen niet tonen.

WIC-5553: Vorderingsstaat klant – Tooltip indien postomschrijving te lang zijn om te tonen.

WIC-5554: VST OA: Export Excel – volgorde lijnen obv volgnr.

WIC-5555: WIC: Referte & omschrijving leverancier toevoegen in FAK_APPROVAL_MAILSUBJECT.

WIC-5556: Bedrag betaald: de comptabele waarborgen werden beschouwd als zijne een betaling.

WIC-5557: Bij volgende overzichtsschermen: Facturen, Goedkeuren facturen, Afstemmen facturen, Raadplegen facturen de opzoekselectie ‘Geboekt’ niet ‘0’, ‘1’ tonen maar ‘Geboekt’, ‘Niet geboekt’. 

WIC-5566: Dispatch: small improvements dispatch module.

WIC-5568: Intrastat: als dialog tonen of niet [PARAMS].

 

Opgeloste bugs

WIC-5537: Bijlages verdwijnen na verplaatsen naar ander project. 

 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support