BouwOffice Release 3.6.1.9 Released 2022.06.30

De nieuwe versie 3.6.1.9 van BouwOffice is uitgebracht met updates die gebruikers helpen hun projecten efficiënter te beheren.


BO Finance

Fiatteringscode per individuele rekening

Vanaf nu is het mogelijk om op niveau van de individuele rekening een fiatteringscode in te stellen. Indien men ook met eInvoice werkt, zal bij het verwerken van een factuur eerst gekeken worden naar de fiatteringscode van de individuele rekening. Is deze niet ingevuld dan zal de fiatteringscode van de betaalvoorwaarde genomen worden.


Afdruk decimalen eenheidsprijs op verkoopfactuur

Wanneer een ehprijs op een orderlijn meer dan 2 decimalen telde, werd de ehprijs afgerond op 2 decimalen afgedrukt:
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Dat is niet altijd hetgeen de klant wenst te zien. De afdruk van de eenheidsprijs op de verkoopfactuur wordt nu automatisch uitgebreid tot 4 decimalen indien nodig.

Archiefveld bij interco aankoopfactuur

Indien voor het dossier waarop de interco aankoopfactuur geboekt wordt, de parameter FORD_INTERCOMPANY_AK_PDF wordt geactiveerd, wordt het archiefveld van de aankoopfactuur opgevuld en de gegenereerde PDF van de verkoopfactuur gekopieerd naar de map volgens instellingen in parameters FJNL_SCAN_MAP en FJNL_ARCHIEF_MASKER.

Boekschema’s interco facturen

Tot hiertoe werden de boekingslijnen van een interco verkoopfactuur rechttoe rechtaan omgezet naar de aankoopfactuur, enkel de rekeningen werden aangepast en de tekens omgekeerd.

Vanaf nu wordt er ook gekeken naar het eigenlijke aankoopschema, om ook correcte boekingen te genereren voor bv. medecontractanten, gedeeltelijk aftrekbare BTW, etc.

Klantnaam kan opgenomen worden in de bestandsnaam van de uitgaande factuur

Naar analogie met de parameter EFACTUUR_MASKER werd de parameter FJNL_ARCHIEF_MASKER_VF uitgebreid met de codes: <KLTC>/ <KLTN>/ <KLTI> zodat het vanaf heden mogelijk is om in de bestandstaan van een verkoopfactuur te refereren naar de klant.

Aankoopjournaal: Import Xpenditure - controle bankrekening

Bij de validatie van de bankrekening wordt nu geen rekening meer gehouden met spaties in de bankrekening.

Aankoopjournaal: extra controle op referte

Bij het inboeken van een aankoopfactuur is er nu een extra controle op de referte van de factuur. Er wordt nu ook gecontroleerd of de referte zonder leestekens in de referte al reeds bestaat. Indien dit het geval is, zal het niet mogelijk zijn om de factuur te boeken.

Betaallijst SEPA: LMW op CC en Analytische plaats

BO Finance: Leveranciers > Betaallijsten (SEPA)

Het is nu mogelijk om een lijst met waarden op te vragen in het veld ‘CC’ en ‘Analytische plaats’. p deze manier kunnen aankoopfacturen opgezocht worden die geboekt werden op de geselecteerde analytische plaats.

Graphical user interface, application, table, ExcelDescription automatically generated


Korting contant analytisch boeken op werf

De financiële korting kan nu toegewezen worden aan de werf (werven) waarop de factuur van toepassing is. Bij het boeken van de betaling van een factuur zal er per analytische plaats een regel aangemaakt worden om de korting contant pro-rata toe te wijzen aan de werf. 

Er dient een analytische soort ‘Financiële korting’ (type Opbrengst) ingesteld te worden in parameter FLEV_KKB waarop de korting geboekt kan worden. 

Indien de factuur niet analytisch geboekt is (CC = 0, Plaats = 0, Soort = 0), dan wordt bij betaling de 75-regel niet analytisch uitgesplitst.

Graphical user interface, application, tableDescription automatically generated

Diversen

  • Intrastat-aangifte
    De diverse schermen van de intrastat basisgegevens werden aangepast op basis van de nieuwe wettelijke vereisten.

  • Orderbeheer
    De wettelijke voorziene verklaring rond de 6 % BTW-regeling kan op de factuur worden vermeld. Hiervoor werd in het scherm ‘Medeling’ de lengte van de mededeling aangepast.

  • BTW-eenheid
    In de BTW-aangiften per BTW-eenheid was enkel een export met de totalen van de gehele BTW-eenheid voorzien. Een nieuwe export toont nu ook de totalen per lid van de BTW-eenheid.


BO Project

Prijsaanvragen, tabblad prijzen

Voortaan is er een switch knop aanwezig boven kolom Fax. Met deze switch knop kan je wisselen tussen fax nummer en email adres.

                Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 Bij export naar XLS wordt rekening gehouden met welke kolom op het scherm staat ( fax of email ).

Extra type afronding op de herziening

Er werd een extra type van afronding van herzieningsformules voorzien op de werven fiche. Dit type noemt ‘MEL’.

 

De afronding wanneer type ‘MEL’ wordt gekozen gebeurt als volgt:

De berekening gebeurt met 5 cijfers na de komma. Het eindresultaat moet afgerond worden naar het bovenliggende duizendste (dus naar boven en op 3 cijfers na de komma):

 1,00799 wordt 1,008
 1,02320 wordt 1,024
 1,01176 wordt 1,012

Voorbeeld van een berekening: Formule: (0.8 x A/B) + 0.2  met A en B de indexen

A

B

Resultaat formule 
(0,8 x A/B) +0,2

Afronding op 5 cijfers

Afronding volgens ‘MEL’

110,70

108,80000

1,013970588

1,01397

1,014

111,00

110,10000

1,00653951

1,00654

1,007

110,30

110,10000

1,001453224

1,00145

1,002

BO Logistiek

Algemene voorwaarden als bijlage bij een bestelling

Het is mogelijk om een pdf met de algemene voorwaarden als bijlage aan een bestelboek te hangen. Wanneer er dan een rapport met de bestelling wordt afgedrukt, dan wordt deze PDF samengevoegd met het rapport van de bestelling. Dit werkt ook wanneer de bestelling rechtstreeks naar een mail wordt gestuurd.

Onderstaand veld werd hiervoor voorzien op het Boek (BO Logistiek > Instellingen > Boeken):

 

Inkoop bestellingen: e-mailen van afdruk o.b.v. een printmodel

Vanaf nu is het mogelijk om de bestelling af te drukken naar een printmodel en dit rechtstreeks via e-mail te versturen naar de leverancier. In het menu "Extra" is er daarvoor een nieuw menupunt "Printmodel bestellingen + Mail" toegevoegd. De voorwaarde dat dit menupunt actief wordt, is dat de bestelling als bestelwijze "E-mail" heeft.


Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support