BouwOffice Release 3.6.2.0 Released 2022.12.22

BO Finance

Afdeling en costcenter ophalen

Vanaf release 3.6.1.10 is het mogelijk om zowel costcenter als afdeling op te halen bij het invullen van de analytische plaats. Bij het inboeken van het financeel ga je rechtstreeks naar 'Tab' tot op de analytische plaats. Deze vul je in, dan worden zowel costcenter als afdeling opgehaald. Hierdoor is het niet nodig om terug te keren naar afdeling.


Gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling werd toegevoegd als kolom en is op te zoeken door de grid in zoekmodus (F7) te brengen. De gestructureerde mededeling is zonder formattering toegevoegd in de grid.

 

Waarschuwing bij het versturen van Peppol facturen

Bij het versturen van Peppol facturen worden er een paar velden gecontroleerd (bijvoorbeeld bestelnummer, ordernummer). Indien bepaalde velden niet zijn ingevuld krijgt de gebruiker een waarschuwing. Deze waarschuwing is louter informatief aangezien de verplichte velden afhankelijk zijn van de klant waar de factuur moet naartoe gestuurd worden. De gebruiker kan kiezen om door te gaan of om te annuleren en de velden alsnog in te vullen. Indien de gebruiker annuleert, dan komt niet langer de melding dat de factuur verzonden is.

Deze aanpassing vind je in Journalen > Orderbeheer > Ingave Orders.


Verplichte datum bij het desinvesteren

In deze release is het niet mogelijk om te desinvesteren zonder een datum in te vullen. Deze aanpassing vind je in Investeringsobjecten – Investeringen > Investeringsobjecten.


Cessie rekeningen

Aan één klant kunnen meerdere cessie bankrekeningen gekoppeld zijn (type 8).
Nieuwe verkooporders houden rekening met het 'Vakje default' waardoor de correcte cessie rekening onmiddellijk vermeld wordt.Scans koppelen aan financiële boeking

Zoals voor aankoop- en verkoopfacturen reeds het geval was, kunnen nu ook scans gekoppeld worden aan diverse en financiële boekingen. 
Hiervoor dienen enerzijds parameters FJNL_SCAN_MAP_DIV en FJNL_SCAN_MAP_FIN ingesteld te worden voor de locaties van de scans. Anderzijds dienen parameters FJNL_ARCHIEF_MASKER_DIV en FJNL_ARCHIEF_MASKER_FIN om de inhoud van het archief veld te sturen.
Optioneel kan bij boeking van het document ook automatisch een barcode label afgedrukt worden volgens deze laatste parameters.


E-invoice

Als je een uitvoeringscode meekrijgt in veld “Projectnummer”, wordt nu in de bibliotheek werven de combinatie costcenter/kostenplaats opgezocht. Indien ingevuld, worden deze in het voorstel van boekingslijnen overgenomen.

De inhoud van het veld “Referte” wordt nu overgenomen in het veld “Commentaar” van de voorgestelde boekingslijnen (Voor boeklijnen van boektype 3).

Wanneer je klikt op 'Boeking genereren' lopen de wijzigingen van het boekschema op BTW-lijn synchroon.BO Project

Toepassing gecombineerde herzieningsindex

De herzieningsformule in BouwOffice Project is klaar voor 2023. Wil je de stappen in een video bekijken? Ga dan naar: https://help.kpd.be/nl_BE/herzieningsformule-bouwoffice

Onder het menupunt Vorderingsstaten > Indexen vorderingsstaten voegen we een nieuwe index I-2021 toe van het type 2 (niet-lonen).

In het tabblad “Waardes” worden de indexwaarden per maand bijgehouden

In het invoerscherm van de vorderingsstaat zelf, moet vanaf de periode vanaf wanneer de gecombineerde index toegepast wordt, het vakje “Gecombineerde index” aangevinkt worden.

Er kunnen dan 2 indexcodes onder mekaar gezet worden om de gecombineerde herzieningscoëfficiënt te berekenen.

De standaard ingebouwde PDF vorderingsstaatrapporten werden eveneens aangepast.

Indien je gebruik maakt van een maatwerkrapport of een Word-model, gelieve na te kijken of de gecombineerde herziening correct wordt afgedrukt. Neem contact met jouw consultant om eventuele aanpassingen te bespreken.


BO Logistiek

Lijst met waarden in grid

Wanneer de grid van onderstaande schermen in zoekmodus staan kun je voortaan de lijst oproepen door te dubbelklikken in het veld of door F9 te gebruiken. In deze lijst met waarden (LMW) krijg je de velden van project, artikel en leverancier.

Schermen: (BO Logistiek)
MBST-030 – Inkoop > Historiek Bestellingen
MBST-070 – Inkoop > Historiek Recepties
MBST-080 – Inkoop > Historiek Wachtfacturen


Planning overbrengingsbon

Wanneer men een behoeftebon verwerkt (1), dan wordt er een overbrengingsbon gemaakt op een datum naar keuze. Via de parameter MUT_BEHOEFTE_LEVDAT_MUTDAT kan ingesteld worden op welke datum de overbrenging dient gemaakt te worden: systeemdatum of leverdatum die op de behoeftebon staan. Door deze aanpassing betaalt de werf pas huur vanaf het ogenblik dat de goederen geleverd worden.

Deze aanpassing vind je in Mutaties > Behoeftebon > Magazijnier.


Zichtbaarheid vindplaats 

In deze release zijn zowel 'Vindplaats 1' als 'Vindplaats 2' verborgen op de artikelfiche van een non-stockartikel.


Toevoeging veld 'Verzamelplaats'

Het veld 'Verzamelplaats' werd toegevoegd aan de behoeftebon om aan te geven waar een materieelstuk geplaatst wordt. Dit materieel wordt in een magazijn/depot geplaatst om afgehaald te worden door een medewerker of om op transport te plaatsen. Dit veld is een informatief veld. De data wordt opgevuld door de Mobile Logistics App.


BO Immo

Herzieningsindexen I & S manueel invullen op verkoopcontract

De herzieningsindexen S & I worden in het Immo verkoopcontract opgehaald op basis van de referentiedatum. Deze waarden van S & I zijn niet aanpasbaar in het verkoopcontract.

Er wordt soms met de klant afgesproken met welke index-waarden van S & I als basis gewerkt zal worden. Het is in deze gevallen niet altijd mogelijk om de indexen op te halen op basis van de refentiedatum.

Nu kan er manueel de index-waarde van S & I ingevuld worden. Indien deze ingevuld zijn, worden deze waarden steeds gebruikt voor de herzieningsberekeningen als basis grote S en grote I. De kleine waardes worden opgehaald uit de tabellen projects ahv. Facturatiedatum.


Facturen te markeren als afgedrukt

Bij het afdrukken van Immo facturen is een nieuw menu-punt beschikbaar. De geselecteerde facturen/CN aangeduid met het vinkje 'OK' worden gemarkeerd als afgedrukt. Dit vind je in het scherm: Extra > Markeren als afgedrukt.


Kostenplaatsen wijzigen op Immo-project

Indien het masker op VRIJ staat is nu ook de kostenplaats te wijzigen op het Immo-project. 


Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support