WIC 5.1.3

Release notes 5.1.3

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

WIC-5737 ESignature: Verwijder/blokkeer ondertekenaars die niet meer geldig zijn

In de Esignature-module kan de gebruiker ondertekenaars selecteren uit een lijst van reeds gebruikte goedkeurders. Het kan zijn dat in deze lijst foutieve goedkeurder-gegevens staan die eigenlijk niet meer van toepassing mogen zijn. Indien de gebruiker voldoende rechten heeft dan kan de gebruiker in de lijst een lijn aanduiden en via de DEL-toets deze lijn verwijderen.

Het recht wordt ingesteld via een rechtenitem in WicMan:

Afbeelding met tekst, schermopname, scherm, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

In het detailscherm van een ondertekenproces kan in de lijst van de ondertekenaars de lijst van reeds gebruikte ondertekenaars geopend worden via het knopje met drie puntjes in de eerste kolom:

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Parallel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wanneer de gebruiker dan een ondertekenaar selecteert die hij niet meer wenst voorgesteld te krijgen, kan hij via de DEL-toets deze verwijderen.

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Na bevestiging wordt deze uit de voorstel-lijst verwijderd.

 

Financieel Beheer

Recepties

WIC-5740 Recepties: Leesvenster toevoegen

Bij elke soort receptie in WIC (VS OA, levering, werfbon, magazijn) bestaat de mogelijkheid om bijlages toe te voegen. Deze bijlages kunnen dan geraadpleegd worden door de gebruiker. Het is echter handiger om de bijlages reeds in een apart leesvenster ter beschikking te hebben. Dit is nu mogelijk via het knopje “leesvenster”. De gebruiker kan zelf dit leesvenster activeren of niet:

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het knopje activeert of deactiveert het leesvenster. Dit wordt ook per gebruiker bijgehouden zodat als je de volgende keer eenzelfde soort receptie opent, het leesvenster al dan niet geactiveerd zal zijn.

Het leesvenster toont alle bijlages van het type PDF of de meest courante formaten van afbeeldingen. 

Een receptie kan ook meerdere bijlagen hebben. Er is in het leesvenster een navigatie blokje om doorheen de “leesbare” bijlages te navigeren (zie gele omkadering).

Lerveringen

WIC-5746 Levering: DELIVERY_EMAIL_MINSTATE

Bij leveringen kan de leverancier gemaild worden. Via parameter kan ingesteld worden welke status de levering minimaal moet hebben alvorens het toegelaten is om te mogen mailen. Op die manier kan vermeden worden dat er te vroeg of te onpas zomaar gemaild wordt naar externen.

De parameter DELIVERY_EMAIL_MINSTATE kan hiervoor gebruikt worden maar is niet verplicht. Er is geen beperking indien de parameter wordt leeg gelaten.

Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vorderingsstaat OA

WIC-5747 VS OA: bij sommatie "€ Voorzien" rekening houden met filter

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

In het overzicht van vorderingsstaten OA staat er een totaal bedrag onderaan de tabel voor de kolom “Totaal”. Dit totaal zal zich aanpassen op basis van de toegepaste filters in de tabel zelf. In onderstaand voorbeeld wordt de tabel gefilterd op activteit en dat resulteert dan in een ander getal onderaan in de sommatie:

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving

Logistiekbonnen

WIC-5749 Logistiekbonnen: OrderNr is bestelbonNr (boek-bonnummer)

WIC-5750 Logistiekbonlijnen: kolommen hernoemen ter verduidelijking

WIC-5751 Logistiekbonnen: LeverbonNr LEV mee in de overzichten krijgen op Bonhoofding-niveau

Voor de module van de logistiekbonnen vatten we even samen hoe de velden van zowel BOFF als WIC op elkaar mappen:

In BOFF zijn er 2 schermen namelijk de bestelling en anderzijds de receptie:

In WIC is er 1 scherm voor de levering met info uit beide schermen:

De getallen bij de verschillende velden mappen tussen BOFF en WIC.Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

Voor het afstemmen met logistiekbonnen is er ook wat extra informatie voorzien in het overzicht van de beschikbare bonnen en bijhorende bonlijnen. 

Afbeelding met tekst, lijn, schermopname, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bij de bonhoofding is er naast het onderscheid in BonNr en Aard, ook de info van de referentie en LeverbonNr LEV (gebaseerd op de bonlijnen) toegevoegd.

Voor de bonlijnen zijn de velden Artikelcode LEV, OrderNr en leverbonNr LEV toegevoegd om te raadplegen en op die manier de juiste receptie te selecteren voor de afstemming.

Factuur beheer

Factuur

WIC-5738 Factuur: Check referte uitbreiden naar 1 periode in de toekomst

Wanneer parameter FAK_REFERTE_UNIQUE aanstaat zal WIC steeds controleren of er reeds een andere factuur bestaat met dezelfde referte voor de combinatie dossier en individuele rekening en dit binnen een periode van 12 maanden in het verleden startende vanaf de laatste dag van de maand tov de factuurdatum. Dit blijkt niet altijd voldoende te zijn en daarom wordt de controle uitgebreid waarbij er ook 1 maand in de toekomst wort gecontroleerd.

Vb. factuurdatum 15/04/2024 dan wordt er gecontroleerd vanaf 01/04/2023 tem 31/05/2024. Dus in totaal 13 maanden ipv 12.

Technische Productverbeteringen

WIC-5735      Uitvoeringsstaat: Notify's mogelijk maken

WIC-5741      Eindstaat aanvinken terwijl contract of bijbestelling nog niet zijn afgerond.

WIC-5742      Contract: verplaatsen project volgens param. ACTIVITY_METHOD_NACUURTYPE

WIC-5743      Uniformiseren mailinhoud bij inhouding / afkeuring

WIC-5748      Inactieve activiteiten manueel invoegbaar in receptiebonnen

WIC-5752      Enkel mdw tonen met geldige MyDay Licentie bij versturen boodschappen

WIC-5760      EMAIL PASTE IMAGE

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support