WIC 5.1.5

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

WIC-5770 Drag&Drop met ALT

In het documentenbeheer van WIC kan u documenten slepen naar een andere folder binnen WIC. Dit houdt in dat het document van locatie verandert. Het was tot op heden niet mogelijk een document buiten WIC te slepen.

De bestaande functionaliteit blijft bestaan maar er is een extra optie bijgekomen. Voor documenten van het type “Extern bestand” met een PDF , Word of Excel kan je nu ook deze bestanden uit WIC naar een externe locatie slepen. Dit doe je door de combinatie ALT+Sleep toe te passen. Druk de ALT-toets in en klik op het document (hou de muis ingedrukt). Laat nu de ALT-toets los maar hou het bestand vast. WIC neemt dan het achterliggende bestand vast dat je dan bvb naar je desktop kan slepen.

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

Een extra neveneffect is dat je het bestand ook naar een andere folder in WIC kan slepen (1) maar dan wordt het niet verplaatst maar gecopieerd. Dit houdt in dat er eenzelfde document in WIC wordt aangemaakt met het externe (pdf-)bestand als inhoud. Je kan dan de eigenschappen indien gewenst invullen of wijzigen. Je kan zien aan de dubbele ster (**) dat het om een nieuw document gaat(2).

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

Besluit: Enkel voor WIC documenten met achterliggend een bestand (bvb pdf, excel,…) kan je deze kopieren naar een andere folder of slepen buiten WIC. ALT-toets inhouden voor het klikken, het bestand vasthouden, ALT loslaten en slepen maar.

Financieel beheer

Recepties

WIC-5775 Overzicht bonlijnen: kolom ADRESCODE

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

In het overzicht van de bonlijnen is een nieuwe kolom (beschikbaar via de veldkiezer) toegevoegd met de adrescode van de leverancier.

Technische Productverbeteringen

WIC-5768      Contract: controle referentiecontracten (op leverancier). Extra controle zodat een contract dat gelinked wordt aan een andere (hoofd-)contract niet voor een andere leverancier kan zijn.

WIC-5769      Uitbreiding rendementscontrole (uitgebreide maatwerk berekeningen)

WIC-5776      Projectofferte undo export – controle gevorderd verbeterd: Een geëxporteerde projectofferte (meer/minwerk) terugdraaien is niet meer mogelijk indien er op die posten reeds gevorderd wordt.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support