WIC 5.1.4

Release notes 5.1.4

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

WIC-5759 LEV: Nieuwe vrije velden (15)

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving

In de leveranciersfiche zijn er 15 vrij te gebruiken tekstvelden toegevoegd. De verschillende velden zijn vrij te configureren in WICMan. Maw het label dat bij het veld komt te staan in de leveranciersfiche kan door de administrator zelf ingesteld worden.

Deze 15 velden zijn tekstvelden en kunnen enkel als vrije tekst gebruikt worden. Ze zijn zichtbaar in een aparte tab op de lveranciersfiche.

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

De vrije velden zijn ook beschikbaar in het overzicht van de module “Adressen”. Ze zijn per default niet zichtbaar maar kunnen via de veldkiezer aan het overzicht toegevoegd worden. Ook de naam van de kolom zal dan overeenkomen met de benaming van het veld zoals door de administrator werd geconfigureerd.

Afbeelding met tekst, lijn, nummer, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Daarnaast kunnen de velden ook gebruikt worden als mnemonic in de contractenmodule. Onder het luik van de leverancier kan je de 15 velden terugvinden en gebruiken in de contractteksten

Afbeelding met tekst, schermopname, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bovenstaand voorbeeld geeft dan als resultaat:

Afbeelding met tekst, elektronica, schermopname, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

WIC-5756 Budget: Commentaar toevoegen in het budget

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, software

Automatisch gegenereerde beschrijving

Deze commentaar kan je terugvinden op Operatie/middelniveau bij een post in de werkbegroting. De kolom is per default niet zichtbaar. Ze kan via de “veldkiezer” toegevoegd worden aan de tabel. Deze informatie is zowel bij het raadplegen van het budget, als het importeren van budget in bvb een contract beschikbaar.

Factuur beheer

Betaallijsten

WIC-5761 Goedkeuren betaallijsten - niet goedgekeurde facturen rood kleuren

Bij het goedkeuren van betaallijsten is er een lijst van facturen die in de betaallijst zitten. Het is mogelijk dat een factuur in die betaallijst nog niet werd goedgekeurd in WIC. Dit zou een rode vlag moeten geven aan de goedkeurder.

Via parameter kan ingesteld worden dat de niet goedgekeurde factuur met een rode achtergrond moet gehighlight worden. Deze feature kan geactiveerd worden via parameter PAYMENTLIST_COLOR_RED_NOT_APPROVED

Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

WIC-5762 Goedkeuren betaallijsten - toevoegen Kostensoort

Bij het detail van de goedkeuringen van een factuur wordt een kolom “kostensoort” toegevoegd om aan te geven voor welke kostensoort de goedkeuring heeft plaatsgevonden. Dit is echter niet beperkt tot 1 kostensoort. Een factuur(lijn) kan opgedeeld worden voor dezelfde CC/KP combinatie in verschillende kostensoorten. Indien het dus een opdeling is in kostensoorten zal de kolom de verschillende kostensoorten tonen in een komma-opgedeelde tekst. Deze informatie is puur informatief.

De kolom “kostensoort” kan via de veldkiezer zichtbaar gemaakt worden op het scherm.

Technische Productverbeteringen

WIC-5744      Rapport opmetingsborderel in WIC (custom)

WIC-5757      LICENTIES: een apponly BO-gebruiker mag niet gekoppeld worden in WIC

WIC-5758      verwijderen van esig mailadressen - refresh opzoeklijst

WIC-5764      Factuur: CC niet bepalen op basis van grootboekrekening via parameter

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support