WIC 5.1.1

Release notes WIC versie 5.1.1

Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Goedkeuren facturen

WIC-5714: Goedkeuren facturen: Actie bij inhouding/afkeuring.

Bij het afkeuren of een inhouding toevoegen aan een factuur in de module ‘Goedkeuren facturen’, kan er nu vanaf worden gekozen of de afkeurder een reden dient toe te voegen uit een vooraf opgemaakte lijst. Deze lijst kan worden opgesteld in de module ‘Classificaties’ (insteek ‘Afkeuren facturen’/’Reden inhoudingen’) van WICMan. 

Om deze functionaliteit te activeren kan de parameter ‘FAK_DISAPPROVE_LIST_REMARKS’ worden ingesteld. Indien het ook gewenst is dat er bij afkeuring van de factuur een mail wordt gestuurd, kunnen parameters FAK_REJECT_EMAIL en FAK_REJECT_EMAILADRESS worden gebruikt.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Technische Productverbeteringen

WIC-5697: Technical update DevArt-component from v8 to v10

WIC-5716: Imputatielijst: toevoegen van lijnen vanuit Logistiekbonnen.

WIC-5718: Contract: contractlijnen aanpassen hoewel nog niet gebruikt (edgecase).

WIC-5720: FORMS: vermijden dat scherm op niet zichtbare locatie getoond wordt;

WIC-5721: Projectrestrictie in Overzicht bonlijnen/contractlijnen.

WIC-5722: Goedkeuren betaallijst: unique goedkeurder ook bij andere goedkeurders invullen.

WIC-5724: Multi-currency toepassen op factuurcorrecties.

WIC-5727: Peppol deliveries: parameter PEPPOL_DELIVERIES_PROJECTS 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support