WIC 5.0.0

Nieuwe functionaliteiten

Administratie

E-Signature

WIC-5510: ESignature: default type ondertekening parameter gestuurd.

Wanneer er een nieuw digitaal handtekenproces wordt gestart dan kan de standaard teken-methode via parameter geconfigureerd worden. Deze methode zal dan bij elke nieuwe ondertekenaar default ingevuld worden. De gebruiker kan uiteraard deze keuze nog aanpassen per ondertekenaar.

 

WIC-5513: ESignature: handtekenveld indicatie of grootte in orde is.

Voor elke ondertekenaar dient de gebruiker een vak aan te duiden op het document waar deze ondertekenaar moet tekenen. De grootte van dit vakje is belangrijk en moet aan enkele minimale vereisten voldoen. Wanneer men bij het tekenen van zo een vakje de groene kleur ziet verschijnen dan betekent dit dat aan alle minimale vereisten is voldaan. Als het vakje nog niet voldoende groot is dan kleurt het nog niet groen.

Algemeen: Bijlagen kopieren

WIC-5519: Copy/Paste van attachmemnts met filename ipv originele GUID.

Als je rechtermuisklik doet op een bestand (als bijlage) dan kan je als gebruiker kiezen om dat bestand te kopieren.

Wanneer je dan dat bestand op een lokale plaats wenst op te slaan dan kan dat. Bvb in je verkenner of op je bureaublad. Achterliggend houdt WIC een unieke ID bij om het bestand te bewaren op een fysieke netwerkschijf. Wanneer men in het verleden dan het document (bvb via CTRL+V) plakte op een eigen lokale locatie dan werd die unieke niets zeggende bestandsnaam gezet.

Vanaf deze versie zal WIC dus de originele bestandsnaam nemen om het document te plakken.

Financieel beheer

Inkoopaanvragen

WIC-5521: IA -> CO via de contractwizard met template en leverancierselectie.

Op het detailscherm van een Inkoopaanvraag zijn twee nieuwe knoppen toegevoegd, namelijk ‘Contract aanmaken’ en ‘Prijsaanvraag aanmaken’. In de nieuwe parameter ‘PURREQ_ENABLED_FROM_STATE’ kan worden ingesteld welke status de Inkoopaanvraag minimaal moet hebben om de koppen te kunnen gebruiken.


Hiernaast kan er ook voor worden gekomen om de knoppen enkel ter beschikking te stellen voor bepaalde groepen. Dit kan worden gedaan via twee nieuwe rechtenitems in WICMan onder de module ‘Financieel beheer – Inkoopaanvragen’. 

Bij het klikken op de nieuwe knop ‘Prijsaanvraag aanmaken’ opent de Prijsaanvraag wizard. Hier kan je achtereenvolgens een template (indien beschikbaar) en inkoopaanvraaglijnen selecteren. Hierna wordt de Prijsaanvraag aangemaakt.

Bij het klikken op de knop ‘Contract aanmaken’ opent de Contract wizard. Hier kan er naar analogie van de Prijsaanvraag wizard gekozen worden welke template, Leverancier en inkoopaanvraaglijnen dienen te worden gebruikt bij het aanmaken van het nieuwe Contract. 

 

Goedkeurschema’s Contracten/Recepties

WIC-5504: Nieuwe absolute functie Controller en template goedkeurder contracten en receptiebonnen.

In de module ‘Absolute functies’ in WICMan is er een nieuwe absolute functie toegevoegd, namelijk ‘Controller’. Deze kan worden gekoppeld met een (persoons)functie in de Projectrelaties (insteek Werfleiding).

In WIC kan er vervolgens in de goedkeurschema’s voor Contracten en Receptiebonnen een template goedkeurder ‘Controller’ worden toegevoegd. Bij het toevoegen van het goedkeurschema aan een Contract of Receptiebon, wordt deze vervangen door de gebruiker(s) die in de Projectrelaties (insteek Werfleiding) een functie heeft gekoppeld aan de nieuwe absolute functie ‘Controller’.

Factuur beheer

Facturen

WIC-5487: Logistiekbon: Eenheidsprijs receptielijn wijzigbaar tijdens het afstemmen

Bij het afstemmen op een Logistiekbon, kan de eenheidsprijs op de detaillijn vanaf nu worden aangepast. De uitzondering hier op, is wanneer de detaillijn al (deels) is afgestemd. In dit geval kan de eenheidsprijs niet worden gewijzigd.

WIC-5522: Betalingsdatum, boekingsdatum weergeven per factuur in lijst facturen/raadplegen facturen.

Op het overzichtsscherm van de module ‘Facturen’ en ‘Raadplegen facturen’ zijn er twee nieuwe velden toegevoegd, namelijk ‘Boekingsdatum factuur’ en ‘Datum betaling factuur’. 

Het veld ‘Datum betaling factuur’ kan worden ingevuld met behulp van de nieuwe parameter ‘FAK_SHOWPAYMENT_DATE’. Afhankelijk van de waarde dat deze parameter krijgt, wordt in het veld niets, of de eerste of laatste betalingsdatum van de factuur getoond (indien er meerdere betalingen zijn op een factuur). 


Technische Productverbeteringen

WIC-5508: ProjectOffertes: De keuzelijst van activiteiten beperken tot alleen de actieve activiteiten.

WIC-5509: ESignature: validatie Gsm nr. enkel indien type SMS is.

WIC-5515: Bij het openen van een PDF de scrollbars positioneren op Left, Top.

WIC-5516: IA: als readonly zou omschrijving van inkoopaanvraaglijn nog opvraagbaar moeten zijn.

WIC-5517: PVGL: contract wizard, type/aard steeds van originele prijsaanvraag.

WIC-5520: BOWIC_SYNC: commentaar mee overnemen vanuit BOFF.

WIC-5524: Mail: bijlagen verstuurd via OAuth2 en MS.Graph mogen maar 3 MB groot zijn.

WIC-5525: Initialiseer VS OA vult cumul-data niet op als het niet de eerste VST OA is.

WIC-5526: EDIBO: Geen automatische bonnen bij jaarcontracten.

WIC-5528: Import Excel VST Klant.

WIC-5532: KPDPortal – Prijsaanvragen: attachments met MD5 Hash voorzien.

WIC-5534: Goedkeuren receptiebonnen: In de leveringsbon worden de opmerkingen niet getoond.

WIC-5538: Contract mailen: CONTRACT_EMAILADRES_CC vs CONTRACT_EMAIL_CONTACTS.

WIC-5539: IA -> PA wizard: template-types negeren (parameter).

WIC-5541: Wanneer je via adressen naar een leverancier gaat, kan je daar een tabje ‘contractevaluaties’ openen. In dit tabje zijn de velden ‘Actie’ en ‘Afgewerkt’ niet opgenomen.

WIC-5542: Levering: bij lijnen veld ‘omschrijving’ in popup mogelijk maken (readonly).

WIC-5543: WIC Grid ‘Totaal bedrag’ VS OA houdt geen rekening met de herziening.

 

Opgeloste bugs

WIC-5506: Goedkeuren werfbon + Levbon: status afgekeurd + opmerkingen.

WIC-5514: Import Excel lijnen bij contracten is beperkt tot 9999 lijnen – error indien meer importlijnen.

WIC-5523: Error bij Investeringsfactuur boeken => Browserless.

WIC-5527: Logo in contractafdruk zichtbaar pas na refresh, opslaan volstaat niet.

WIC-5529: Goedkeuren receptiebonnen – rechtenitem werkt niet.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support