WIC-5.0.8

Info WIC 5.0.8

Nieuwe functionaliteiten

Financieel beheer

Contracten

WIC-5667: Commentaar vink mee inlezen bij import van contractlijnen in een contract.

Vanaf nu is het mogelijk om bij het importeren van contractlijnen via de Excel import aan te geven of een lijn een commentaarlijn is. Dit kan worden gedaan door bij de Excel die wordt geïmporteerd een kolom met de naam ‘C’ toe te voegen. De lijnen die in deze kolom de waarde true hebben, worden als commentaarlijn automatisch aangevinkt bij de import.

Dit komt van pas bij contracten waar veel lijnen manueel aangeduid moeten worden. De toevoeging zorgt voor een efficiënter importproces en tijdsbesparing.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

WIC-5672: Contract: Veld leverdatum (hoofding + lijnen) editeerbaar.

In een contract bestaat er in zowel de hoofding als op de individuele lijnen het veld “leverdatum”. Het is mogelijk dat deze informatie pas na ondertekening of goedkeuring gekend is maar dit is niet meer wijzigbaar van zodra het contract in goedkeuring gaat (of naar een volgende stap in het proces). In WIC is het vanaf nu instelbaar dat dit veld wel aanpasbaar blijft ongeacht de status van het contract. Hiervoor dient de parameter CONTRACT_DELIVERYDATE_ALWAYS_EDITABLE op “true” gezet te worden.

Vorderingsstaten Onderaannemer

WIC-5670: Receptiebonnen (VSOA, LEV, WB, MB) extra knopje toon e-mails.

Vanaf nu kan in de modules ‘Vorderingsstaten Onderaannemer’, ‘Leveringen’, ‘Werfbonnen’ en ‘Magazijnbonnen’ de verzonden e-mails worden geraadpleegd. Hiervoor is er een nieuwe knop 'Raadplegen e-mails' toegevoegd aan een receptiebon. Deze handige functie was al beschikbaar in de module 'Facturen' en is nu uitgebreid naar de receptiebonnen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Werfbonnen

WIC-5669: Werfbonnen: import Excel met mogelijkheid tot bewaren.

Naar analogie van de module Magazijnbonnen, kan er nu ook in de module ‘Werfbonnen’ data geïmporteerd worden vanuit een Excel. Dit kan worden gedaan via het nieuwe menu-item ‘Excel importeren’. Voordat een bestand geïmporteerd kan worden, moeten gebruikers eerst een project en een leverancier selecteren in de werfbon.

Bij het kiezen van de importoptie wordt een scherm geopend waar gebruikers het Excel-bestand kunnen selecteren. Na het selecteren en openen van het bestand, komt men in een importscherm terecht, vergelijkbaar met dat van de Magazijnbonnen. Hier kunnen gebruikers een keuze maken uit eerder opgeslagen importmaskers of zelf de kolommen toewijzen.

Deze nieuwe importfunctie biedt gebruikers een efficiënte manier om data in bulk te verwerken en te beheren.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Prijsaanvragen

WIC-5666: Extra mnemonic in de prijsaanvraag mail: @PRJPUBLICURL.

Bij de parameter PRICEREQ_EMAILMESSAGE kan je een html-mail definieren die klaargezet zal worden om uit te sturen in de module prijsaanvragen. In deze mail kan je werken met mnemonics om data van de prijsaanvraag in te laden. Hier is een nieuwe mnemonic bijgekomen: @PRJPUBLICURL.

In deze mnemonic wordt het veld van de url van het project geladen. Dit wordt vaak gebruikt om een gedeelde locatie aan te geven waar men project documenten kan vinden, zoals bvb een Sharepoint-site.

A screenshot of a computer

Description automatically generated
Aangezien de link in de mail terecht komt is het beter om hiervoor een mooie link te maken ipv de volledige url. In HTML is dit “programmeerbaar”. Voeg volgende tekst toe in de parameter: <a href=@PRJPUBLICURL>Klik hier om onze Sharepoint te openen. </a>

Dit zal er dan als volgt uitzien in je mail waarop de ontvanger dan kan doorklikken:  

Klik hier om onze Sharepoint te openen.

Projectoffertes

WIC-5668: Projectoffertes: nieuwe velden.

In de module ‘Financieel beheer’ > ‘Projectoffertes’ zijn extra velden toegevoegd. Nu kunnen gebruikers meer details invullen in de hoofding van de projectofferte zoals 'Extra termijn op het kritieke pad', 'Reden extra termijn', 'Termijn voor implementatie na goedkeuring' en een extra opmerkingenveld. Deze velden zijn ook zichtbaar in het overzichtsscherm van de projectoffertes.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Er is ook een nieuw tabblad 'Randvoorwaarden' toegevoegd met 13 invulvelden waarvan de tekst aangepast kan worden door systeembeheerders. De omschrijving van elk veld is standaard ingesteld als 'Randvoorwaarde 1' tot en met 'Randvoorwaarde 13' maar kan per omgeving aangepast worden.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

In WICMan is een nieuw beheerscherm toegevoegd onder ‘Algemeen’ – ‘Form Labels’ – Insteek ‘Projectoffertes’, waarin de omschrijving van de randvoorwaardes in de drie gebruikerstalen ingesteld kan worden. 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Technische Productverbeteringen

WIC-5661: WICMan – Gebruikers: kolom UPN toevoegen aan het overzicht.

WIC-5676: Werfbon/magazijnbon: leverancier enkel aanpasbaar in status In voorbereiding.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support