vNext cloud: firewall instellingen

De database verbinding gaat via TCP communicatie over poort 1433. Dit wordt ook gemeld op de officiële paginas van Microsoft voor firewall instellingen naar Azure SQL databases (zie roze 'Note'). Deze poort moet dus openstaan voor UITGAAND verkeer naar "kpd-vnext-sqlserver-production.database.windows.net"

De andere onderdelen hebben verbindingen nodig over HTTPS naar Azure Web apps en storage accounts. HTTPS wil zeggen dat de communicatie via TCP over poort 443.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support