WIC 4.9.0

Overzicht van de nieuwigheden in WIC 4.9.0

Financieel beheer

Contracten

WIC-5297: Contract – templates dossier afhankelijk maken.

Bij het aanmaken van een nieuwe contract template (onder het project ‘WIC’), is het nu mogelijk om deze template afhankelijk te maken van een dossier. Hierdoor kan je templates per dossier aanmaken. Dit kan worden gedaan door onderaan in de nieuwe sectie ‘Template Instellingen’. 

Bij het vervolgens importeren van deze template in een Contract, of bij het aanmaken van een Contract gebaseerd op een template, wordt deze template enkel weergegeven wanneer het dossier van het actieve project gelijk is aan de Dossier instelling.

Indien er geen Dossier is geselecteerd op een template, kan deze worden gebruikt over alle dossiers heen (= bestaande functionaliteit).

 

WIC-5302: Contract – toevoegen kolommen in overzicht contracten.

Op het overzichtsscherm van de module Contracten zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd, namelijk ‘Adres’ en ‘Telefoonnummer’ van de gekoppelde leverancier.

 

Technisch beheer

Technische fiches

WIC-5306: Technische fiches: export-functie uitbreiden met mergemogelijkheid rapport en bijlage.

Bij het exporteren van een technische fiche kan er nu ook worden gekozen om het voorblad en de PDF-bijlagen te laten samenvoegen tot één bestand. Hiervoor is het nieuwe aanvinkveld ‘PDF’s samenvoegen’ voorzien op het export scherm voor technische fiches.

 

Factuur beheer

Transfer Bestedingen

WIC-5299: Transfer Bestedingen : Nieuwe module.

De nieuwe module ‘Transfer Bestedingen’ heeft tot doel om per periode (maandelijks) een ‘foto’ te nemen van nog te ontvangen facturen op basis van nog niet afgestemde bonlijnen én afgestemde bonlijnen, die afgestemd zijn op een factuur die in een latere periode werd geboekt.

Het resultaat van deze overdracht komt in BO-PROJECT terecht onder het menu ‘Nacalculatie’ > ‘Ingave voorraad – nog te ontvangen facturen’. Vanuit deze module kan dan een BI-Tool de data ophalen per periode voor rapportering.  De data in deze module wordt NIET verwerkt naar BO-FINANCE (analytisch). 

 

Contractgaranties

WIC-5300: Contractgaranties extra kolom dossier toevoegen.

Op het overzichtsscherm van de module ‘Contractgaranties’ kan nu ook het dossier worden geraadpleegd, via de nieuw toegevoegde kolom ‘Dossier’.

Technische Productverbeteringen

 • WIC-5298: Herziening op contracten doorduwen naar de calculatie.
 • WIC-5301: Upgrade TextControl.
 • WIC-5303: Dispatch: kopiëren -> site juist zetten.
 • WIC-5308: WICBOX: TLS 1.2 activeren.
 • WIC-5310: Refresh Menubuttons na openen nieuwe leverancierevaluaties van de geselecteerde leverancier.
 • WIC-5312: WIC Contracten: reeds gefactureerd + nog te ontvangen factureren.
 • WIC-5314: ESign: ReAssign per package instellen.
 • WIC-5315: Inkoop overzichten: uitbreiden kolommen.
 • WIC-5316: Overzicht: filter in keuzelijst kan niet leeggemaakt worden.
 • WIC-5317: Goedkeuren Contract: veld omschrijving te klein -> tooltip voorzien.
 • WIC-5318: Aanvrager/Bestemmeling/Uitvoerder: uitgesloten contact niet selecteerbaar
 • WIC-5319: Levering – adres & verantwoordelijken: overnemen van gekozen contract.
 • WIC-5320: Levering: nieuw contract dan ook adres & verantwoordelijken overnemen op nieuw contract.
 • WIC-5322: WIC Vorderingsstaat klant: export Excel en import Excel decimal.
 • WIC-5323: Adres en verantwoordelijken inkoop: verplicht maken van bepaalde velden.
 • WIC-5328: Meerdere evaluaties toelaten via parameter instellen.

Opgeloste bugs

 • WIC-5304: WIC Email Signatures: exception indien directory niet aangemaakt kan worden.
 • WIC-5313: Opmetingsborderel: quote in tekst geeft foutmelding.
 • WIC-5321: Vorderen van uitgesloten markttypes: editeren van een lijn kan toch gevorderd worden.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support